Hooning Consult

Hooning Consult helpt u bij het oplossen van vraagstukken op het grensvlak van politiek, ambtenarij, bedrijfsleven en maatschappij. Of u nu gemeente, onderneming, burgers of een samenwerkingsverband van overheden, ondernemingen en of burgers bent, wij denken graag met u mee om een nieuwe kijk op wat haalbaar is te realiseren. We zorgen voor nieuwe oplossingen en aanvaardbare processen om uit een impasse te komen. Zo nodig behartigen we uw belangen ook bij de rijksoverheid. Wij helpen u bij het bedenken van de strategie, het opstellen van het tactische plan en uitvoering van de werkzaamheden.

techniek: CMS in WordPress

website: www.hooningconsult.nl