Karin Trenkel

Ik ben gefascineerd door de immense hoeveelheid aan planning en inspanning die we verrichten om onze omgeving zó vorm te geven, dat zij aan de eisen voldoet van iedereen die hier woont en werkt. Vooral in de Randstad is deze neiging tot maakbaarheid van de omgeving alomtegenwoordig. Waar zie je hier nog oorspronkelijkheid? Natuur is veel meer een vormgegeven product met een zodanige verschijning dat het als iets natuurlijks wordt waargenomen. Natuurlijk, maar wel conform planning!
Waar komt deze do-it-yourself-houding vandaan? Volgens mij heeft zij in de Nederlander wortels kunnen slaan, is zij letterlijk en figuurlijk zijn tweede natuur geworden, omdat in dit ‘lage landje’ meer dan 20% van de grond door drooglegging is ontstaan. Het is een mentaliteit die zich door de eeuwen heen in de Nederlander heeft genesteld om (meer) grond onder de voeten te krijgen. Dit is overal en in alles zichtbaar.

techniek: HTML

website: www.karintrenkel.nl