Stichting Zuidzijde

De kern van Stichting Zuidzijde wordt gevormd door creatieve geesten -cultureel ondernemers en ontwerpers- die reeds vele jaren hun beroepspraktijk uitoefenen in Rotterdam-Zuid. Zodoende heeft Zuidzijde een ruime ervaring met het runnen van kunstzinnige en sociale projecten én is zij goed op de hoogte van de specifieke situatie in Zuid.
Veel bewoners zijn betrokken bij wijk en buurt maar het ontbreekt hun vaak aan instrumenten om die betrokkenheid vorm te geven. Zuidzijde signaleert constructieve initiatieven en zorgt ervoor dat ze tot bloei komen. De opbouw van een vertrouwensvolle relatie met bewoners staat aan de basis van de bestendiging van hun activiteiten. Zuidzijde biedt hulp bij huisvesting, het opbouwen van de organisatie, de organisatie van het initiatief, het ontwikkelen van programma’s, fondsenwerven, contacten onderhouden en last but not least, Zuidzijde is een opleider: Het is haar ambitie de weerbaarheid en het zelforganiserend vermogen van bewoners te verstevigen zodat Zuidzijde zich na verloop van tijd kan terugtrekken en haar handen vrij heeft om andere initiatieven op weg te helpen.

techniek: CMS in WordPress

website: www.stichtingzuidzijde.nl