Janine Schrijver

Website: www.janineschrijver.nl

Klant: Janine Schrijver

Project: Website in HTML 5

Opdracht: Ontwerp en bouwen van website

Doel: Beeldend informatieve website over projecten en activiteiten van fotograaf Janine Schrijver

Jaar: 2017 – heden

 

Huidige website is inmiddels de vierde versie sinds de eerste in 2004 nog in Flash was gebouwd. Persoonlijk karakter heeft altijd voorop gestaan bij het maken van haar websites waarbij populaire grillen van de tijd altijd zijn vermeden. De focus van haar werk heeft zich door de jaren heen verlegd van architectuur fotografie naar documentair. Dat heeft steeds weer zijn weerslag op vormgeving van de website gehad. Waar in het verleden de website fungeerde als archief is de webssite nu meer een verslag van de projecten waar zijn aan werkt. Het onderdeel publicaties kan als een archief worden gezien.